Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune har på møde d. 27-01-2020 besluttet, at igangsætte en ændring af delområde 2B i Lokalplan 203 for Boliger i Høm.

Af referatet fremgår det at:

“Området fremstår i dag som bar mark. Ejer af området ønsker at få mulighed for at etablere mellem 50-70 kædehuse/rækkehuse i den østligste del af lokalplanområdet, i stedet for ca. 23 parcelhuse. Bebyggelsen skal relatere til det omkringliggende karakteristiske landskab, og der skal sikres en grøn kile på tværs af området. Der skal etableres tætte byrum omkring vejen og parkering skal integreres i kædehusenes/rækkehusenes udformning. Bebyggelsesplanen udformes så der gives mulighed for at etablere bofælleskaber inden for området. Lokalplanen kan ikke fastlægge bebyggelsens ejerforhold.”

Hele referatet kan læses her https://ringsted.dk/dagsorden/plan-og-boligudvalget-27-01-2020