Hvornår:
26. januar 2022 kl. 19:00 Europe/Copenhagen Tidszone
2022-01-26T19:00:00+01:00
2022-01-26T19:15:00+01:00

Vetterslev-Høm Borgerforenings ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 26. januar 2021 kl. 19.00.

Generalforsamlingen holdes i Vetterslev-Høm Forsamlingshus efter maddagen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for 1 år.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Jens-Christian Nielsen, Susanne S. Nielsen, Søren Doose og Erik Hansen er på valg, Susanne S. Nielsen ønsker ikke genvalg., En bestyrelsespost er vakant.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, Benny Olsen og Arne Jensen er på valg.
 7. Valg af revisorer for 2 år. Poul Nielsen er på valg
 8. Valg af revisorsuppleant for 1 år, Mogens Hansen er på valg.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg af repræsentant og stedfortræder fra Vetterslev-Høm området til at indgå i Landsbyforums bestyrelse.
 11. Eventuelt.