Forslag til opførelse af lejeboliger i Vetterslev

Forslag til opførelse af mindre lejeboliger på adressen Vetterslev Bygade 19.
Forslaget begrundes med, at flere ældre der sælger deres enfamiliehus i Vetterslev, ofte gerne vil blive boende til leje i Vetterslev, men der findes ikke mindre boliger der kan lejes, bortset fra lejeboligerne på det tidligere alderdomshjem. Der kunne også være andre personer, det ønsker at bo til leje i en mindre bolig i Vetterslev. Boligerne kunne være fra 70-90 kvm.
Vetterslev Bygade 19 har i en lang årrække ligget ubenyttet hen og pga. af beliggenheden midt i landsbyen, kunne nye lejeboliger på grunden være en mulighed. Afstanden til busholdepladsen er ca. 170 m og grunden har et terrænfald på ca. 6 m fra nordskellet til Vetterslev Bygade. Ejendommen ligger i landzone (tidligere landbrugsejendom), så der kræves ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
Man kunne rette henvendelse til et boligselskab, eksempelvis Vestsjællands Amts Boligselskab (VAB), som tidligere har opført lejeboliger i Sneslev og Ørslev.

Argumenterne for at få et boligselskab til at opføre boligerne kunne være:
1. Ejendommens beliggende midt i Vetterslev på en sydskråning
2. Afstanden til stationen i Ringsted er ca. 6,5 km og til Næstved 18 km
3. Der er busforbindelse (rute 680) til hhv. Ringsted og Næstved hver halve time i myldretiden og hver time den øvrige tid
4. Der er kun 170 m til busholdepladsen fra ejendommen
5. Spildevand kan føres til offentlig kloak i Vetterslev Bygade og regnvand forventes at kunne opsamles/nedsives på grunden
6. Ringsted Kommune udstykker selv 13 parcelhusgrunde i Vetterslev i 2019
7. Der findes dagligvareforretning med slagterafdeling og brændstofsalg (Høm Brugs) 4 km fra Vetterslev i Ringsted Mark
8. Der findes friskole ca. 1 km fra Vetterslev med sikker cykelsti
9. Der findes aktiv Borgerforening og Seniorklub i byen og idrætsanlæg i Høm ca. 3,5 km fra Vetterslev
10. Der findes kirke i Vetterslev med tilhørende samlingssal til diverse aktiviteter som foredrag, sang, film, mv.
11. Der er flot natur i området, da byen ligger ved Susådalen og der findes nem adgang til Susåen i form af vejadgang fra Gl. Næstvedvej og diverse trampestier fra byen. Ved Susåen er der en organiseret isætningsplads for kanoer. Afstanden til den offentlig tilgængelige Sørup Skov er ca. 2 km.

Kontakt Poul Nielsen Øster Alle 7 eller Poul O. Nielsen Susåvej 47 for yderligere oplysninger, og om der er interesse for, at der er nogen der skal gå videre med forslaget