Genforeningen ved Carsten Egø Nielsen

Tirsdag den 10. november kl. 14.30 – 17.00

Carsten Egø Nielsen har gæstet os før, og denne gang vil han holde foredrag om Sønderjyllands genforening med Danmark i anledning af 100året for genforeningen.

Efter krigen i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland).

Genforeningen med Danmark af dele af de tabte områder blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile.

Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Vi skal i foredraget høre nærmere om begivenhederne, men også lidt om Sønderjyllands situation i den tyske periode. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.