Grundejerforeningen “Høm” af 1973 er nedlagt.

Ved den ekstraordinær generalforsamling d. 10. december 2019, blev det med stemmerne 13 for og en imod, vedtaget at nedlægge foreningen.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det endvidere vedtaget, at foreningens aktiver fordeles mellem forsamlingshuset og til forskønnelse af gadekæret i Høm (dette beløb administreres af Vetterslev-Høm Borgerforening).

Fastelavnsfesten i Klubhuset er derfor aflyst – vi kan opfordre, at man i stedet deltager i Borgerforeningens Fastelavnfest i Forsamlingshuset.

Vi har en forhåbning om, at Borgerforeningen fremover arrangerer Sankt Hans på sportspladsen i Høm og opsætter juletræet i Høm.