Landsbyforum tildeler midler fra landområdernes Helhedsplanpulje

Byrådet har hvert år siden 2014 frigivet 1 million kroner til indsatser og projekter indeholdt i helhedsplanerne.

Sammenholdt med Byrådets beslutning om, at Landsbyforum er givet bemyndigelse til at foretage tildeling af disse midler til virkeliggørelse af projekterne i planerne, er vejen nu lagt for lokalrådenes og borgernes ønsker og behov for en ny udvikling på landet.

Midlerne kan søges af lokalrådene til realisering af de indsatser og projekter, der er indeholdt i lokalrådenes helhedsplaner. Helhedsplanen for Vetterslev-Høm findes på:

https://vetterslev-hoem.dk/borgerforeningen/helhedsplan/

Midler til godkendte ansøgninger udbetales direkte til leverandører af ydelser og produkter til godkendte projekter. Se nærmere herom i retningslinjerne. Der kan ansøges over tre terminer, som er 15. januar, 15. maj og 15. oktober. Ved ansøgning skal benyttes ansøgningsskema. Det findes på:

http://landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje/.