Penge til kultur i landområderne

Ringsted Kommune har en Kulturpulje, der uddeler støtte til kulturelle aktiviteter i landområderne. Både foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner samt enkeltperson/ grupper, der ønsker at gennemføre et lokalt kultur-arrangement, kan søge om tilskud. Landsbyforums bestyrelse godkender ansøgninger, hvilket sker tre gange om året.

Der knytter sig nogle få betingelser til at få andel i de kommunale kulturmidler, og der skal anvendes et ansøgningsskema. Se retningslinjer for at søge og hent ansøgningsskema på Landsbyforum Ringsteds hjemmeside http://landsbyforum-ringsted.dk/.

Ansøgningsfristerne er fordelt ud over kalenderåret og er hhv. den 15. oktober, den 15. februar og den 15. maj. Den 15. oktober kan der således søges til aktiviteter i hele det følgende år samt af evt. restpulje til aktiviteter i indeværende år. Ved fristen 15. februar og 15. maj kan der søges til aktiviteter i resten af året. Ved første uddeling (15. oktober) udloddes maks. 50 % af puljen. Ved anden uddeling (15. februar) udloddes maks. 50 % af den resterende pulje. Ved tredje uddeling (15. maj) udloddes restpuljen. Såfremt der stadig herefter er midler tilbage i puljen, kan disse søges ved fristen den 15. oktober.

Ansøgning fremsendes til Ringsted Kommune, Team Fritid og Frivillighed, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted eller på mail til efkcenter@ringsted.dk.