Udviklingsmidler til landområderne fra Temaudviklingspuljen

Udviklingen i landsbyer og landområder afhænger i høj grad af det lokale engagement og initiativ – de lokale fortrin og kvaliteter. Med Landdistriktspolitikken har Ringsted Kommune skabt et visionært grundlag og skabt fokus på udvikling af landområderne. Udvikling koster også penge, og kommunen har med start i 2007 afsat et årligt beløb til at fremme denne udvikling. Disse udviklingsmidler administreres gennem Landsbyforum i puljen Temaudviklingspuljen.

Principperne for at kunne få andel i udviklingsmidlerne i denne pulje er, at aktiviteterne og projekterne ligger inden for rammerne i et tema med afsæt i Landdistriktspolitikken.

Der kan ikke bevilges penge til kommunale eller lokale drifts- og anlægsopgaver, større inventar, gaver og udgifter til afholdelse af fester. Midlerne kan søges løbende og bevilliges af Landsbyforums bestyrelse for ansøgninger til og med 10.000 kroner, større beløb skal godkendes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Landsbyforum. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet herunder formål, rammer, hvilke lokale aktører, der deltager i projektet, et detaljeret og retvisende budget for indtægter og udgifter samt et CVR nummer (evt. et CPR nummer) med et tilhørende NemKonto nummer. hvortil et eventuelt bevilliget tilskud skal udbetales. Der skal i annoncering af aktiviteten gøres opmærksom på, at der er ydet støtte fra Ringsted Kommunes Temaudviklingspulje. Kommunen kan kræve dokumentation efter afholdelse af et arrangement, hvortil der er bevilliget midler.

Puljen er velegnet til mindre aktiviteter og projekter, der typisk iværksættes forholdsvis hurtigt, idet der kan søges løbende i årets løb. Puljen må ikke forveksles med Helhedsplanpuljen, der udelukkende understøtter projekter indeholdt i landområdernes helhedsplaner.

Ansøgning fremsendes Landsbyforum Ringsted: info@landsbyforum-ringsted.dk