Sy-café på Birkely – Alle er velkomne

 

Hver torsdag fra kl. 11 til 15 mødes en lille gruppe kvinder på Birkely (det gamle plejehjem i Vetterslev). De er alle medlemmer af Ringsted Re-Design.
Vi syr brugbare og salgsbare ting af brugt tøj/skind, kasserede bannere eller af doneret stof. Vi hjælper hinanden og syr fortrinsvis til foreningen, men vi kan også sy til os selv og måske få hjælp fra de andre, hvis noget driller. De fleste har deres egne symaskiner med, men foreningen råder over både symaskiner og en enkelt overlockmaskine.
Vi syr mange forskellige ting. Børnetøj, puder, tasker og andet. De syede ting sælges f.eks. i forbindelse med begivenheder i Ringsted (Forårsaften, åbent syværksted på Ringsted Bibliotek, julebasar osv.).
På foreningens generalforsamling i marts blev det besluttet, at et eventuelt overskud skal gå til projekt ”Ung Mor” i Ringsted.
Vi vil gerne invitere andre til at være med i foreningen (kontingent er 150 kr. om året) og deltage i vores sy-café om torsdagen på Birkely eller om mandagen i Kulturhuset i Ringsted (kl. 14 – 18). Vi syr, snakker og hjælper hinanden i hyggelig samdrægtighed.
Ringsted Re-Design er en forening, der er 2 ½ år gammel. Foreningen blev oprettet af en gruppe kvinder, som havde/har deres rod i Ringsted Soroptimistklub og i Ringsted Håndarbejdsskole. Foreningen har fået støtte fra Ringsted kommune.
Læs mere på www.ringstedredesign.dk eller følg os på Facebook ”Ringsted Re-Design”.

Foreningens formål:
• At re-designe tekstiler og skind, træ og andre materialer til genanvendelige produkter
• At forene gammelt og nyt håndværk
• At udvikle praktiske færdigheder
• At spare på ressourcer og miljø
• At formidle viden omkring re-design