Nyudstykning ”Annexvej” i Høm er blevet udskudt

I juni 2018 godkendte Ringsted Byråd at igangsætte udstykning af 11 grunde i Høm nord for Østergade. Tidsplanen for udstykningen var et grundsalg i 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, og selve anlægsarbejdet skulle ske i 2.-3. kvartal 2019. Indtil nu er der kun udført en arkæologisk søgegravning.
En forespørgsel til Ringsted Kommune om hvorfor der ikke er sket noget, har givet følgende svar:

”I forbindelse med byggemodning af udstykningen skal Ringsted Forsyning etablerer et regnvandsbassin, hvor der har været afholdt ekspropriation til regnvandsbassin areal, som er blevet påklaget. Behandlingstiden af klagen er forventeligt 4-6 måneder, dertil kommer tid til fornyet ekspropriation efter planloven såfremt der gives medhold i klagen.

Kommunen forventer ikke komme i gang med byggemodning og salg i Høm før 2020.”

Lokalområdet har sukket efter boligudbygning i området lige siden Lokalplan 203 (inkl. regnvandsbassin) blev godkendt 10. november 2008.
Det er derfor beklageligt, at vi nu endnu engang må vente på en udbygning af Høm.