Udstykningen syd for Susåvej og Toftegårdsvej

Ringsted byråd har d. 9. september vedtaget, at igangsætte projekteringen af den nye udstykning syd for Susåvej og Tofteåsvej.
Den eksisterende lokalplan er fra februar 2011. Lokalplanen har fastlagt en udstykningsplan, som kommunens administration har arbejdet ud fra. Kommunens administrationen har på ny besigtiget lokaliteten og skønnet, at der kan være mulighed for en mere optimal udstykning end vist i lokalplan 233.
Tidsplanen er nu en anlægsperiode fra 2-4 kvartal 2020 og et forventet start grundsalg 2. kvartal 2020.