Vetterslev-Høm Borgerforenings ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag d. 20. september kl. 19.00.

Generalforsamlingen holdes i Vetterslev-Høm Forsamlingshus efter maddagen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
 3. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for 1 år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Anja Sørensen og Susanne A. Nielsen er på valg., En bestyrelsespost er vakant. Anja ønsker ikke genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, Benny Olsen og Arne Jensen er på valg.
 8. Valg af revisorer for 2 år. Benny Olsen er på valg (Poul Nielsen blev valgt i 2020).
 9. Valg af revisorsuppleant for 1 år, Mogens Hansen er på valg.
 10. Indkomne forslag.
 11. Valg af repræsentant og stedfortræder fra Vetterslev-Høm området til at indgå i Landsbyforums bestyrelse.
 12. Eventuelt.