Vetterslev – Høm Seniorklub

Program 2020 -2021

” Birkely” Næstvedvej 392

 

Vetterslev – Høm Seniorklub starter sæsonen på Birkely onsdag den 26. august 2020.

Hver onsdag samles vi til socialt samvær fra kl. 13 til 16.30. Medbring selv kop og brød.

August:

26.8   Ekstraordinær  generalforsamling kl.14.

Hyggeligt samvær. Foreningen giver kaffe og  lagkage i dag.

September:

16.9   Spil efter kaffen. Husk pakke til ca. 25 kr.

23.9   Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun.

30.9   Udflugt til Hundested.

Oktober:

14.10  Maddag kl.12.30.

28.10  Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun.

November:

04.11   Søster Hildegard kommer og fortæller om

sit liv som nonne.

18.11  Vi arbejder med ler, lys og gran.

25.11  Banko kl.13. Stolegymnastik v/ Gudrun.

29.11  1. søndag i advent. Juletræet tændes og

derefter hygge i Birkely.

December:

16.12  Juleafslutning med kaffe og hygge.

Januar 2021.

06.1  Start på det nye år.

27.1  Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun.

Februar:

10.2 Brandmand Søren Hansen fortæller om at redde liv.

17.2   Generalforsamling kl. 12.30. Derefter mad.

24.2   Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun.

Marts:

10.3   Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr.

24.3    Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun.

April:

14.4   Elmo Hansen kommer og fortæller om sin

rejse til Svalbard.

28.4   Banko kl. 13 Afslutning.

 

Sommerudflugt i maj eller juni.

Hvis I har lyst til at besøge os, så kom ned og besøg os 1 gang eller 2 inden I bliver medlemmer.

Hvis I har gode ideer, så kom med dem, så ser vi om det kan lade sig gøre.

Årligt kontingent er 150 kr.

 Velkommen til alle i sæson 2020/2021

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Kirsten Larsen formand                           2219 4823

Gudrun Christensen                                 2095 5045

Aase Kjeldsen kasserer                             2026 1204

Lissi Kristensen                                        3056 2676

Torben Larsen                                          5764 3087

Thora Hansen                                           2263 9423

Christa Christensen                                  4218 3875

Indbetaling af kontingent samt tilmelding til ture kan foretages på:

Reg. Nr. 2520 konto nr. 720050