Vetterslev – Høm Seniorklub
Program 2019 -2020” Birkely” Næstvedvej 392

Vetterslev – Høm Seniorklub starter sæsonen på Birkely onsdag d. 28. 08. 2019.Hver onsdag samles vi til socialt samvær kl. 13 til 16.30. Medbring selv kop og brød.
August:
28.8 Hyggeligt samvær. Foreningen giver kaffen og der er lagkage til.
September:
18.9 Spil efter kaffen. Husk pakke til ca. 25 kr.
25.9 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun
26.9 Sang kl. 14 – 16.
Oktober:
9.10 Gerda fortæller om Seniorklubbens historie
16.10 Maddag
30.10 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun
31.10 Sang kl. 14 – 16.
November:
13.11 Foredrag af Leif Drescher om sit liv med redningshellikopter.
20.11 Vi arbejder med ler, lys og gran.
27.11 Banko kl.13. Stolegymnastik v/ Gudrun
28.11 Sang kl. 14 – 16.
December
1.12 1. søndag i advent. Juletræet tændes sammen med Borgerforeningen kl. 16 derefter hygge i stuerne i Birkely.
11.12 Juleafslutning med kaffe og hygge.
Januar 2020: 8.1 Start på det nye år.
15.1 Foredrag af Paw fra Egons rejser om turen til Sønderjylland 8. 9. og 10. juli. 100 år for genforeningen.
29.1 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun
30.1 Sang kl.14 – 16.
Februar:
5.2 Foredrag af Karen Ulrich Petersen om sit liv i Kenya og der kan købes figurer dernede fra.
19.2 Generalforsamling kl. 12.30. Derefter mad.
26.2 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun
27.2 Sang kl. 14 – 16.
Marts:
11.3 Brandmand Søren Hansen fortæller om førstehjælp.
18.3 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr.
25.3 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun
26.3 Sang kl. 14 – 16.
April 22.4 Banko kl. 13. Afslutning.

Sommerudflugt i maj eller juni.

Hvis I har lyst til at besøge os, så kom ned og besøg os 1 gang eller 2 inden I bliver medlemmer.
Hvis I har gode ideer, så kom med dem, så ser vi om det
kan lade sig gøre.
Velkommen til alle i sæson 2019/2020
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
Kirsten Larsen formand 57643087/22194823
Gudrun Christensen 20955045
Aase Kjeldsen kasserer 20261204
Lissi Kristensen 30562676
Torben Larsen 57643087
Thora Hansen 22639423
Christa Christensen 42183875

Indbetaling af kontingent samt tilmelding til ture kan
foretages på Reg. Nr. 2520 konto nr. 7200504749