Hvem er vi

Vetterslev-Høm Borgerforening blev etableret den 29. januar 1976 med det formål, at arrangere og afholde juletræsfest m.m. – altså en selskabelig forening. Dette har dog ændres sig hen over årene.
I dag er foreningens formål:
– At udvikle og varetage beboernes fælles interesser i Vetterslev og Høm lokalsamfund.
– At forestå og støtte forslag til kultur – miljø – bolig og erhvervsudbygning i området.
Foreningen kan bl.a. fremlægge medlemmernes synspunkter over for myndigheder og presse.
Foreningen er ikke partipolitisk.
Foreningens ledelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer.
Vetterslev-Høm Borgerforening arrangerer maddage i vinterhalvåret, fastelavnsfest, afholder Sct. Hans aften i Vetterslev og  rejser byernes juletræer
Vetterslev-Høm Borgerforening udgiver fire gange årligt LokalNyt.
Ud over Vetterslev-Høm Borgerforening er der i lokalområderne flere grundejerforeninger.

Bestyrelse Vetterslev-Høm Borgerforening

Formand: Jens-Christian Nielsen
Tlf. 20264581
Mail:info@vetterslev-hoem.dk eller 2jcn51@gmail.com

Kasserer Erik Hansen
Tlf. 29993682
Mail; info@vetterslev-hoem.dk eller ellehoj21@gmail.com

Medlem: Githa Hansen
Tlf. 40924000
Mail; githa@thun.dk

Medlem: Lars Thun
Tlf. 51803392
Mail;lars@thun.dk

Medlem: Søren Doose
Tlf. 40383584

Medlem: Kristine Stonor-Bugge
Tlf. 31317044
Mail; kristine_stonor@hotmail.com

Suppleant Benny Olsen
Tlf. 22386505
Mail: ditlevshoj60@gmail.com

Landsbyforum:

Medlem: Jens-Christian Nielsen

Tlf. 20264581

Mail:info@vetterslev-hoem.dk eller 2jcn51@gmail.com

Stedfortræder Poul Nielsen.

Webadministrator:

Erik Hansen telefon 29993682

 

 

Referater

https://vetterslev-hoem.dk/referater/

Regnskaber

https://vetterslev-hoem.dk/regnskaber/

Diverse dokumenter

https://vetterslev-hoem.dk/diverse-dokumenter/