Hvem er vi

Vetterslev-Høm Borgerforening blev etableret den 29. januar 1976 med det formål, at arrangere og afholde juletræsfest m.m. – altså en selskabelig forening. Dette har dog ændres sig hen over årene.
I dag er foreningens formål:
– At udvikle og varetage beboernes fælles interesser i Vetterslev og Høm lokalsamfund.
– At forestå og støtte forslag til kultur – miljø – bolig og erhvervsudbygning i området.
Foreningen kan bl.a. fremlægge medlemmernes synspunkter over for myndigheder og presse.
Foreningen er ikke partipolitisk.
Foreningens ledelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Vetterslev-Høm Borgerforening arrangerer maddage i vinterhalvåret, fastelavnsfest, afholder Sct. Hans aften i Vetterslev og i samarbejde med Høm Grundejerforening, rejser byernes juletræer
Vetterslev-Høm Borgerforening udgiver fire gange årligt LokalNyt.
Ud over Vetterslev-Høm Borgerforening er der i lokalområderne flere grundejerforeninger.

Bestyrelse Vetterslev-Høm Borgerforening

Formand: Poul Otto Nielsen.

Kasserer: Dennis Olesen.

Bestyrelsesmedlem: Anja Sørensen.

Bestyrelsesmedlem: Susanne Schultz Nielsen.

Bestyrelsesmedlem: Susanne Arneskov Nielsen.

Suppleant: Benny Olsen.

Suppleant: Holger Christensen.

Landsbyforum:

Medlem: Poul Otto Nielsen.

Stedfortræder Poul Nielsen.

Webadministratorer:

Susanne Schultz Nielsen

Erik Hansen

Vedtægter for Vetterslev-Høm Borgerforening

Vedtægter: