Diverse foreninger

Vetterslev-Høm Seniorklub:

Program 2022-2023

Vetterslev – Høm Seniorklub starter sæsonen på Birkely onsdag d. 24. 08. 2022.Hver onsdag samles vi til socialt samvær kl. 13 til 16.30. Medbring selv kop og brød

September:

14.9 Storyteller Carsten Islington fortæller om sit liv.

28.9   Banko kl. 13.

Oktober:

05.10 Maddag kl.12.30. Sandby forsamlingshus.

26.10   Banko kl. 13.

November:

16.11 Knud Christensen fortæller om sit liv ” fra grevskab til tømmerværksted ”

23.11 Vi arbejder med ler, lys og gran.

30.11 Banko kl.13.

27.11 1. søndag i advent. Juletræet tændes og derefter hygge i Birkely.

December:

07.12 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr.

14.12 Juleafslutning.

Januar 2023:

04.1 Start på det nye år.

25.1 Banko kl. 13.

Februar:

08.2 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr.

15.2 Generalforsamling kl. 12.30. Derefter mad.

22.2   Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun

Marts:

15.3   Martin Damgård fortæller om sit liv med gymnastik

29.3    Banko kl. 13.

April:

26.4   Banko kl. 13 Afslutning

Sommerudflugt i maj eller juni.

 Hvis I har lyst til at besøge os, så kom ned og besøg os 1 gang eller 2 inden I bliver medlemmer.

Hvis I har gode ideer, så kom med dem, så ser vi om det kan lade sig gøre. Årligt kontingent er 150 kr.

Velkommen til alle i sæson 2022/2023

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Kirsten Larsen formand      22194823

Gudrun Christensen             20955045

Aase Kjeldsen kasserer                             20261204

Torben Larsen                       57643087

Thora Hansen                        22639423

Gunnar Christensen             20951407

Edvard Rasmussen               20929513

Indbetaling af kontingent samt tilmelding til ture kan

foretages på Reg. Nr. 2520 konto nr. 7200504749